Phố 4.0

Cập nhập tin tức Phố 4.0

Nhiều tuyến phố ở TP.HCM thực hiện mua bán không dùng tiền mặt

Nhằm thúc đẩy các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nhiều tuyến phố ở TP.HCM đã triển khai thực hiện mô hình “Tuyến phố 4.0 - Mua bán không dùng tiền mặt”.

Đang cập nhật dữ liệu !