Ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư

Cập nhập tin tức Ông Đỗ Anh Dũng viết tâm thư

Tân Hoàng Minh có bị “cấm cửa” đấu giá sau khi nhiều lần trúng rồi bỏ cọc?

Trước đó, một vụ Tân Hoàng Minh trúng đấu giá rồi bỏ cọc đã khiến Tổng Giám đốc một công ty đấu giá phải viết “tâm thư” thuyết phục ông Đỗ Anh Dũng đừng bỏ cọc.

Đang cập nhật dữ liệu !