nuôi cua

Cập nhập tin tức nuôi cua

9X khởi nghiệp với mô hình nuôi cua biển trong nhà

Trại nuôi cua biển của thanh niên 9X Ninh Bình hiện nuôi hơn 500 con cua biển với nhiều con đã đến ngày "xuất chuồng".

Đang cập nhật dữ liệu !