Nông nghiệp hữu cơ

Cập nhập tin tức Nông nghiệp hữu cơ

Kỹ sư cơ khí mê nông nghiệp, trở thành chủ chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch

Đang có công việc ổn định tại Công ty Công nghiệp nặng Doosan Vina, nhưng kỹ sư Võ Thành Hòa (38 tuổi), ở TP Quảng Ngãi, đã rẽ ngang để hiện thực khát vọng tạo ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ngay trên quê hương.

Đang cập nhật dữ liệu !