nhiệm vụ

Cập nhập tin tức nhiệm vụ

Bộ VHTT&DL đề xuất các nhiệm vụ trong xây dựng văn hóa học đường

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn hóa học đường, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trên góc độ của ngành này.

Đang cập nhật dữ liệu !