nhân viên văn phòng

Cập nhập tin tức nhân viên văn phòng

Tòa nhà văn phòng trông như vườn treo, lắp cả cầu trượt cho nhân viên giải trí

Tòa nhà 40 năm tuổi được tái thiết kế trông như vườn treo và lắp cả hệ thống cầu trượt cho nhân viên giải trí nhằm tái tạo năng lượng tươi trẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !