Nhân dân

Cập nhập tin tức Nhân dân

Những con số ấn tượng sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Lạng Sơn

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể của Lạng Sơn đã có bước chuyển đổi rõ nét cả về số lượng và chất lượng, lĩnh vực ngành nghề từng bước được mở rộng theo hướng đa ngành nghề, đa dạng loại hình hoạt động.

Đang cập nhật dữ liệu !