Người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ

Cập nhập tin tức Người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ

Người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ

Người đàn ông 69 tuổi ở Hà Tĩnh phải nhập viện để gắp dị vật vì uống thuốc còn nguyên vỏ.

Đang cập nhật dữ liệu !