Ngành chăn nuôi gặp khó khăn

Cập nhập tin tức Ngành chăn nuôi gặp khó khăn

Ngành chăn nuôi gặp khó khi chi phí đầu vào tăng cao

Từ đầu năm 2022 đến nay, chi phí đầu vào sản xuất của ngành chăn nuôi tăng cao, nhưng giá sản phẩm trên thị trường lên, xuống bấp bênh.

Đang cập nhật dữ liệu !