Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Cập nhập tin tức Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank nhận khoản vay hợp vốn 500 triệu USD từ các định chế tài chính

Với nguồn vốn quốc tế mới được huy động, VPBank một lần nữa khẳng định uy tín của ngân hàng trên trường thế giới.

Đang cập nhật dữ liệu !