mua thịt lợn

Cập nhập tin tức mua thịt lợn

Khủng hoảng thừa thịt lợn: Cần quy định giá bán lợn hơi

Theo Hiệp hội Thực phẩm minh bạch, các bộ liên quan có thể đưa ra các kịch bản để xử lý tình trạng thừa thịt lợn.

Đang cập nhật dữ liệu !