mổ thận

Cập nhập tin tức mổ thận

Chồng lừa vợ đi mổ lấy thận để bán ra chợ đen lấy tiền

Giả vờ đưa vợ tới bệnh viện để mổ lấy sỏi thận, người chồng lại lấy cắp và bán mất một quả thận của vợ ra chợ đen. 

Đang cập nhật dữ liệu !