mở cửa hàng quán

Cập nhập tin tức mở cửa hàng quán

Người dân ở quốc gia này sắp được ăn ngoài hàng quán theo nhóm 5 người

Người dân Singapore sẽ được tụ tập ăn ngoài hàng quán tối đa là 5 người ngồi cùng bàn từ tuần tới nhờ số ca mắc Covid-19 đang giảm. 

Đang cập nhật dữ liệu !