Mắt biến dạng sau khi làm mẫu cắt mí cho học viên ở spa

Cập nhập tin tức Mắt biến dạng sau khi làm mẫu cắt mí cho học viên ở spa

Mắt biến dạng sau khi làm mẫu cắt mí cho học viên ở spa

Nhận lời làm mẫu miễn phí cho một học viên tại spa cắt mí, cô gái 20 tuổi đã phải đến bệnh viện vì mắt biến dạng, không mở được.

Đang cập nhật dữ liệu !