Luật Đất đai sửa đổi

Cập nhập tin tức Luật Đất đai sửa đổi

Năm 2023 trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Bộ TN&MT chủ trì tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023, gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 1/4/2023.

Đang cập nhật dữ liệu !