Lựa chọn tổ hợp môn lớp 10

Cập nhập tin tức Lựa chọn tổ hợp môn lớp 10

Lựa chọn tổ hợp môn lớp 10: Đừng chọn bừa để 'sai một ly, đi một dặm'

Theo các lãnh đạo trường THPT, chọn tổ hợp môn tự chọn lớp 10, học sinh phải căn cứ vào nhiều yếu tố như năng lực, sở thích bản thân, thế mạnh nhà trường... hạn chế việc giữa chừng phải đổi tổ hợp.

Đang cập nhật dữ liệu !