lô đất Tân Hoàng Minh Thủ Thiêm

Cập nhập tin tức lô đất Tân Hoàng Minh Thủ Thiêm

Làm sao có lãi từ lô đất trúng đấu giá 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm?

Với việc trúng đấu lô đất hơn 10.000 m2 với giá 24.500 tỷ đồng, thị trường đặt ra câu hỏi về bài toán tài chính và hiệu quả đầu tư của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho tài sản này.

Đang cập nhật dữ liệu !