Lào Cai: Kết quả thực hiện các tiêu chí y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường

Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường lần lượt thuộc các tiêu chí số 14, 15, 16 và 17 trong tổng số các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được tỉnh Lào Cai chú trọng và đa đạt được một số kết quả trong 9 tháng năm 2017.

Cụ thể, ở tiêu chí số 14 về phát triển giáo dục ở nông thôn, Lào Cai tiếp tục củng cố, duy trì và phát huy kết quả phổ cập giáo dục đã đạt được trong thời gian qua, tập trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng cảnh quan trường lớp, xanh, sạch, đẹp” và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tích cực tuyên truyền, vận động để  huy động học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT, GDTX và tham gia học nghề, năm học 2016-2017 đạt 76,5%. Tiếp tục tuyên truyền để năm 2017-2018, toàn tỉnh có 7.830/10.068 học sinh tốt nghiệp THCS, tiếp tục học lên THPT, GDTX đạt 77,8%. Số còn lại đi học nghề và tham gia lao động tại các địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 89/143 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu chí môi trường được Lào Cai chú trọng thực hiện trong xây dựng nông thôn mới.

Ở tiêu chí số 15 về phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, hiện tổng số các đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn là 693.201/703.425 người (98,5%). Có 85% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đạt theo quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia y tế: Năm 2017 có 19 xã đăng ký xây dựng hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia y tế, phấn đấu duy trì các xã đã đạt được những năm trước, các trang thiết bị tại các trạm y tế đều được bổ xung đảm bảo theo quy định. Các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa huyện tăng cường chỉ đạo chuyên môn cho các trạm y tế; nhân lực trạm y tế được tăng cường, các trạm y tế đếu có 5-6 biên chế do vậy đã cơ bản đáp ứng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi: toàn tỉnh là trên 35% So với chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh có 34/143 xã đạt chuẩn.

Các hoạt động truyền thông, giám sát, kiểm tra trong công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm được triển khai thực hiện thường xuyên. Trong 9 tháng, trên địa bàn toàn tỉnh dịch bệnh không phát sinh và luôn ổn định, không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Toàn tỉnh hiện có 99/143 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Ở tiêu chí số 16 về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn, Lào Cai luôn chú trọng việc xây dựng nếp sống mới, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và chỉ đạo quyết liệt như đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn.

Xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn bản văn hóa”, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển xã hội khu vực nông thôn.

Đặc biệt, đầu năm các địa phương đã tích cực tổ chức các lễ hội truyền thống nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực trong xây dựng NTM. Năm 2017, toàn tỉnh có 136.691 hộ gia đình và 1.652 thôn, bản đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh có 38/143 xã đạt chuẩn văn hóa.

Tại tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề. Tỉnh xác định đây là nội dung khó khăn và phải thực hiện thường xuyên và lâu dài, vì vậy ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững đã tập trung chỉ đạo, phân công Sở Y tế là cơ quan thường trực, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công cơ quan thường trực đã chủ động chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vệ sinh môi trường nông thôn”.

Đồng thời hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã giao, phân công cán bộ phụ trách thôn, bản hướng dẫn, vận động các hộ gia đình làm nhà tiêu, chuồng nuôi nhốt gia súc hợp vệ sinh, xây dựng các mô hình nhà sạch vườn đẹp... Các cơ quan, đoàn thể các huyện, thành phố được phân công phụ trách các tiêu chí của phong trào đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: khơi thông cống rãnh, duy trì tổ thu gom rác thải; tổ chức "Ngày thứ 7 tình nguyện", “Ngày chủ nhật xanh”, làm mới nhà vệ sinh, chuồng nuôi nhốt gia súc, đào hố chứa rác.

Kết quả thực hiện trong 9 tháng: Làm mới được 5.223 nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 64,81% KH năm (bằng 106,94% so với CK), 2.652 chuồng trại chăn nuôi, đạt 78,02% KH năm (bằng 41,99% so với CK), tổ chức 496 buổi vệ sinh đường ngõ xóm, bằng 58,49% so với cùng kỳ; đào được 6.722 hố rác gia đình, đạt 60,98% KH năm (bằng 64,52% so với CK), nâng cấp, sửa chữa 842 nhà và xây mới 551 nhà, mô hình nhà sạch vườn đẹp 41 mô hình, đạt 64,06% so với KH . Thực hiện 424/572 công trình khí sinh học, đạt 74,12% KH năm, đạt 62,97% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng dân cư còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, chưa tích cực tham gia và hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nguyên nhân do nhận thức, thói quen, phong tục tập quán, điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc nhất là các xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn nên tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường còn hạn chế.

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !