làng hoa Mê Linh

Cập nhập tin tức làng hoa Mê Linh

Làng hoa Mê Linh lo lắng đầu ra vụ hoa Tết

Cho tới thời điểm này, giá bán hoa Tết vẫn chưa có gì khởi sắc, lượng hàng tiêu thụ chậm hơn hẳn cho với mọi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !