KPI lái xe

Cập nhập tin tức KPI lái xe

Ứng dụng giải pháp “KPI lái xe” của Nhật Bản được chuyển giao tại Việt Nam

Bộ phần mềm của Nhật Bản cài đặt được trên thiết bị giám sát hành trình của Việt Nam sản xuất, giúp giảm phí vận hành, giảm tai nạn giao thông.

Đang cập nhật dữ liệu !