kiến thức

Cập nhập tin tức kiến thức

Thái Bình: Cung cấp kiến thức về sử dụng internet an toàn cho học sinh

Trường Tiểu học &THCS Thụy Ninh (huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã tổ chức chuyên đề “internet với học đường” lồng ghép ngay trong tiết chào cờ đầu tuần nhằm cung cấp kiến thức về sử dụng internet an toàn cho học sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !