Kho dự trữ

Cập nhập tin tức Kho dự trữ

Đối phó với bão giá, Hàn Quốc mở kho dự trữ rau và muối để người dân kịp muối kim chi

Đối phó với bão giá tăng cao, Hàn Quốc mở kho dự trữ rau và muối để người dân kịp muối kim chi trước mùa đông.

Đang cập nhật dữ liệu !