Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh với công tác bảo vệ môi trường góp phần xây dựng NTM

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh có nhiều hình thức truyền thông phong phú, phù hợp; nhiều mô hình điểm đã góp phần tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo quy định, việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng tại các làng nghề; xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp… đều được coi là những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Với nỗ lực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 10/4/2014 về triển khai thực hiện đề án tổng thể bảo vệ môi trường đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; trong đó cũng đã quy định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh với nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, phù hợp; nhiều mô hình điểm và những việc làm cụ thể đã góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện bảo vệ môi trường, tự giác bảo vệ môi trường và sống thân thiện hơn với môi trường.

Làm sạch môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới ở Bắc Ninh. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Cụ thể, xác định công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của hội viên về bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội đã lồng ghép nội dung tuyên truyền luật BVMT vào các buổi sinh hoạt nội bộ, các hội nghị, hội thảo… Phối hợp tổ chức Hội thi “Nông dân tham gia tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường”. Tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn… qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được những lò đốt có công suất lớn cũng như xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bắc Ninh cũng gặp một số vướng mắc về việc chọn vị trí xây dựng theo đúng quy chuẩn về quy mô và khoảng cách tối thiểu với khu dân cư. Bên cạnh đó, khi triển khai dự án, một số hộ dân chưa hiểu, chưa đồng thuận nên vẫn còn tình trạng khiếu kiện, biểu tình, tụ tập đông người. Điển hình là việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại Trịnh Nguyễn phường Châu Khê và Đông Phù xã Phú Lâm. Trước thực trạng đó, các cấp Hội Nông dân đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng để xuống tận nhà, gặp từng người nhằm tuyên truyền, giải thích cho hội viên, nông dân hiểu về tầm quan trọng của việc xây dựng các công trình xử lý chất thải, qua đó tạo được niềm tin nơi người dân, sớm đưa các dự án vào sử dụng nhằm cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tranh thủ sự hỗ trợ từ nguồn trung ương, nguồn tỉnh cũng như của chính quyền địa phương, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, xây dựng các mô hình điểm “Hội Nông dân với công tác bảo vệ môi trường” như: Mô hình thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cộng đồng dân cư; Mô hình nông dân tự quản con đường sáng- xanh- sạch- đẹp đã được nhân rộng ở nhiều chi hội; Mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh từ rác và chế phẩm nông nghiệp; công nghệ khí sinh học biogas… Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đang xây dựng và triển khai Đề án “Hàng cây nông dân” nhằm mục đích phủ xanh toàn bộ các đoạn đường liên thôn, liên xã, bờ kênh mương trên các cánh đồng, mô hình này đã được các cấp Hội Nông dân tại Gia Bình làm điểm và mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động của các mô hình, các hộ dân được trang bị những chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từng bước nâng cao nhận thức về xu thế phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, từ đó họ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, vận động hội viên nông dân cùng tham gia thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ môi trường nông thôn trong các cấp Hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân còn có những hạn chế nhất định: nội dung, hình thức tuyên truyền chưa hấp dẫn, số lượng các buổi tuyên truyền chưa được nhiều, kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn chế; bên cạnh đó, một số bộ phận người dân vì lợi ích kinh tế nên chưa thật sự quan tâm đến vấn đề môi trường.

Sự phối hợp giữa Hội Nông dân với các ngành, các cấp chưa đồng bộ, thiếu thông tin đa chiều; đặc biệt là phối hợp trong việc xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Việc phản ảnh, báo cáo những tin “nóng” bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở địa phương, đơn vị chưa kịp thời. Ở một vài nơi, công tác dư luận xã hội chưa được quan tâm. Việc tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, điển hình tiên tiến còn chưa kịp thời; việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa triệt để, một số địa phương tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài gây ra nhiều bức xúc trong xã hội.

Hội Nông dân tỉnh đề nghị, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức sinh thái, làm cho mọi người nhận thức một cách tự giác về vị trí, vai trò, mối quan hệ mật thiết giữa con người và tự nhiên.

Cần chú trọng công tác quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, các làng nghề đảm bảo khoa học và có sự tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh đó cần phải có quy định bắt buộc đối với những khu, cụm công nghiệp trong việc xây dựng hệ thống thu gom cũng như xử lý nước thải, rác thải. Cần có những chế tài xử phạt đủ mạnh để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường, đặc biệt là sự phối hợp giữa lực lượng thanh tra môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường các cấp.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích và huy động mọi sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và công tác bảo vệ môi trường; lồng ghép các hoạt động vệ sinh, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp đổ rác và nước thải đúng nơi quy định trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước của thôn, làng, khu phố; đưa chỉ tiêu bảo vệ môi trường vào trong tiêu chuẩn bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa….

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !