học sinh miền núi

Cập nhập tin tức học sinh miền núi

Nhiều hoạt động nâng cao kiến thức phòng chống mua bán người cho học sinh Yên Bái

Với mục tiêu nâng cao kiến thức về mua bán người, Hagar Việt Nam đã tiến hành các chuỗi hoạt động truyền thông tại 8 trường phổ thông và trung học cơ sở thuộc hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu (Yên Bái).

Đang cập nhật dữ liệu !