Hồ sơ Pandora

Cập nhập tin tức Hồ sơ Pandora

Hồ sơ Pandora không thể làm khó người giàu và quyền lực?

Nhiều người giàu và quyền lực bị nêu tên trong Hồ sơ Pandora đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc che giấu tài sản và trốn thuế. 

Đang cập nhật dữ liệu !