hạt điều Bình Phước

Cập nhập tin tức hạt điều Bình Phước

Bình Phước: 14 sản phầm từ hạt điều được xếp hạng 4 sao

14 sản phẩm từ hạt điều của các startup vừa lọt vào danh sách 21 sản phẩm OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm") của tỉnh Bình Phước đều được xếp hạng 4 sao.

Đang cập nhật dữ liệu !