góa phụ

Cập nhập tin tức góa phụ

Cuộc sống cơ cực của hàng ngàn phụ nữ Ấn Độ khi trở thành góa phụ vì Covid-19

Cuộc sống của hàng ngàn phụ nữ Ấn Độ trở nên cùng cực, khi họ trở thành góa phụ vì đại dịch Covid-19. 

Đang cập nhật dữ liệu !