Hoàng tử Ả Rập bị điều tra vì biến 7 giúp việc thành nô lệ thời hiện đại

Các nạn nhân làm việc cho gia đình một Hoàng tử Ả Rập cho biết, họ bị bỏ đói và làm việc 24 giờ/ngày trong suốt cả tuần. 

Đột nhiên bác hàng xóm muốn làm giúp việc không lương nhưng kèm điều kiện khiến tôi tái mặt

Bác hàng xóm có lương, con cái thành đạt, sao lại muốn làm giúp việc cho nhà tôi?

Đang cập nhật dữ liệu !