Giờ Trái đất

Cập nhập tin tức Giờ Trái đất

Giờ Trái đất 2022 vào ngày nào, lúc mấy giờ?

Giờ Trái đất 2022 có chủ đề "Kiến tạo Tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ" (Shape the Future) sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ Bảy (26/3/2022).

Đang cập nhật dữ liệu !