Các công thức hóa học lớp 8, 9 cơ bản cần nhớ

Các công thức hóa học lớp 8 cơ bản cần nhớ gồm có: công thức tính số Mol, công thức tính nồng độ Mol, công thức tính nồng độ %, công thức tính khối lượng, công thức tính thể tích dung dịch...

21 công thức hóa học lớp 8, 9 cần nhớ:

 

Nguồn: hocmai.vn

Chủ đề :
 
List comment