Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH QGHN sẽ diễn ra từ ngày 05/5/2016 đến ngày 08/5/2016 và từ ngày 13/5/2016 đến ngày 15/5/2016. Infonet xin giới thiệu bài thi mẫu môn Tiếng Anh của ĐH Quốc gia HN.

Được  biết, kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An) và Đà Nẵng.

Bài thi ĐGNL gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 195 phút. 

Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 1

Bài thi ngoại ngữ là một trong các môn học tiếng Anh (D1), tiếng Nga (D2), tiếng Pháp (D3), tiếng Trung Quốc (D4), tiếng Đức (D5) và tiếng Nhật (D6) gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 90 phút. 

Kết quả bài thi ngoại ngữ chỉ có giá trị ngay trong năm dự thi để xét tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) thuộc ĐHQGHN và vào các trường đại học, cao đẳng không thuộc ĐHQGHN có công bố sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ và đã được ĐHQGHN đồng ý để xét tuyển.

Thí sinh thực hiện bài thi ĐGNL và bài thi ngoại ngữ trực tiếp trên máy tính.

Thời gian ĐKDT: Từ 8h00 ngày 02/3/2016 đến 17h00 ngày 22/3/2016.

Dưới đây là bài thi mẫu môn Tiếng Anh:

Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 2
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 3
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 4
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 5
 
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 6
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 7
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 8
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 9
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 10
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 11
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 12
Bài thi mẫu đánh giá năng lực môn Tiếng Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 - ảnh 13
PV
Chủ đề :
 
List comment