giãn cách xã hội Hà Nội

Cập nhập tin tức giãn cách xã hội Hà Nội

Hà Nội sẽ áp dụng Chỉ thị 15+ thế nào?

Chỉ thị 15+ sẽ tập hợp các biện pháp chống dịch ở mức cao hơn so với Chỉ thị 15 của Thủ tướng, nhưng chưa đến mức chặt chẽ như Chỉ thị 16.

Đang cập nhật dữ liệu !