Giá VLXD

Cập nhập tin tức Giá VLXD

Bão giá vật liệu, chủ đầu tư và nhà thầu “trở tay không kịp”

Cơn bão kép giá vật liệu và nguy cơ lạm phát tăng cao đang từng bước nhấn chìm các doanh nghiệp xây dựng nếu không tìm được giải pháp hài hòa lợi ích giữa các bên.

Đang cập nhật dữ liệu !