giá kit test

Cập nhập tin tức giá kit test

Giá kit test nhanh lao dốc thê thảm, rẻ nhất từ trước đến nay

Từ ngày 5/3 trên thị trường giá kít test nhanh Covid-19 bắt đầu giảm mạnh do nhiều người buôn giảm giá bất chấp.

Đang cập nhật dữ liệu !