Facebook đổi tên

Cập nhập tin tức Facebook đổi tên

Facebook đổi tên, một công ty vật liệu ở Canada đột nhiên vớ bẫm

Cổ phiếu công ty vật liệu Meta của Canada đã tăng vọt sau khi có tin tức về sự thay đổi tên của mạng xã hội Facebook.

Đang cập nhật dữ liệu !