Ethylene oxide

Cập nhập tin tức Ethylene oxide

Ethylene oxide trong thực phẩm nguy hiểm như thế nào?

Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh - Ethylene Oxide (hay còn gọi là oxiran và epoxit) là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học C2H4O, thường được tìm thấy ở dạng khí không màu và rất dễ cháy.

Đang cập nhật dữ liệu !