Doanh nghiệp tư nhân

Cập nhập tin tức Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân phục hồi mạnh, cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn

Khu vực doanh nghiệp tư nhân đang phục hồi, doanh nghiệp trở lại thị trường và thành lập mới tăng rất mạnh. 3 quý đầu năm 2022, doanh nghiệp thành lập mới tăng 31,9% trong khi số quay trở lại hoạt động tăng tới 56,1%.

Đang cập nhật dữ liệu !