điều trị F0

tin tức về điều trị F0 mới nhất

PGĐ CDC: Khi nào Hà Nội có khoảng hàng trăm nghìn F1 thì mới tính cách ly F1 tại nhà
 

12/11/2021

Phó Giám đốc CDC lý giải kỹ hơn về việc tại sao Hà Nội chưa cho cách ly F1 và điều trị F0 tại nhà.