điện toán đám mây

Cập nhập tin tức điện toán đám mây

5 cơ hội với giá trị mới do 5G mang lại

Mạng 5G mang đến những cơ hội, giá trị mới và là nền tảng kỹ thuật số của cơ sở hạ tầng mới để nâng cấp kết nối, AI, đám mây, điện toán và các ứng dụng ngành, và đưa sức sống mới vào phát triển kinh tế.

 

Đang cập nhật dữ liệu !