delta plus

Cập nhập tin tức delta plus

Các loại vắc xin Covid-19 hiện thời đủ sức ngăn biến thể Delta Plus?

Biến thể Delta Plus có khả năng lây lan nhanh hơn cả Delta, nhưng mức độ kháng các loại vắc xin Covid-19 hiện thời vẫn chưa được làm rõ.

Đang cập nhật dữ liệu !