ĐBSCL

Cập nhập tin tức ĐBSCL

Agribank tham gia Đề án ‘Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa’

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Agribank ký kết bản ghi nhớ cung ứng sản phẩm dịch vụ thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Đang cập nhật dữ liệu !