Dấu ấn nông thôn mới tại huyện Kiến Xương, Thái Bình

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

10 năm trước, khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Kiến Xương còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp nên nguồn lực rất hạn hẹp; thu nhập bình quân đầu người mới đạt 16,81 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 11,2%.

Sau 10 năm xây dựng NTM, Kiến Xương như khoác lên mình chiếc áo mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đến năm 2019, các xã và huyện đã đạt chuẩn NTM, hai xã Thanh Tân và Bình Định đạt NTM nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đến năm 2020, ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện Kiến Xương đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 637 tỷ đồng. Ngoài sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp, huyện Kiến Xương đã huy động nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa với tổng số tiền 637,38 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 8.632,1 tỷ đồng, trong đó nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.730,5 tỷ đồng; công nghiệp, xây dựng ước đạt 3.339,6 tỷ đồng; thương mại dịch vụ ước đạt 2.562 tỷ đồng…

{keywords}
Diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày

Từ những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được, với phương châm “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, huyện uỷ Kiến Xương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch để giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo sự hài lòng của người dân hơn nữa; trong đó đặc biệt chú trọng đến tiêu chí số 7 về môi trường và tiêu chí số 8 về đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Kiến Xương đã đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 25% trở lên (từ 8 xã trở lên).

Để thực hiện mục tiêu này, trong thời gia tới, Huyện uỷ Kiến Xương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phấn đấu có từ 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Kiến Xương cũng đã xác định sẽ thực hiện tốt một số nội dung như:

Một là, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”. Cùng với đố là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi đoàn thể, cơ quan, đơn vị có hoạt động cụ thể để hưởng ứng các phong trào thi đua.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới và phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

Ba là, tích cực huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là nguồn lực xã hội hóa. Tạo cơ chế để các địa phương có nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhất là cơ chế cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất từ các thửa đất xen kẹp và các khu dân cư tập trung.

Huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm để thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình OCOP góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bốn là, tiếp tục phân cấp, tạo điều kiện để các cơ sở và người dân chủ động trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở cơ sở.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Hoàng Thanh

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !