đặt hàng online

Cập nhập tin tức đặt hàng online

Mận đầu mùa đắt đỏ, giá vài trăm nghìn đồng/kg vẫn được vét sạch

Đang vào khoảng thời gian đầu mùa nên mận được rao bán khắp chợ mạng với mức giá khá cao.

Đang cập nhật dữ liệu !