đánh thuế đất

Cập nhập tin tức đánh thuế đất

Bộ trưởng TN&MT: Người sử dụng đất vượt hạn mức sẽ bị tính thuế cao

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, nếu người dân dùng đất trong hạn mức quy định sử dụng sẽ tính thuế thấp. Người sử dụng vượt hạn mức sẽ bị tính thuế cao hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !