Đặng Hoàng Yến

Cập nhập tin tức Đặng Hoàng Yến

Công ty của ông Đặng Thành Tâm giải trình về việc “quên” công bố thông tin vay nợ

Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) vừa công bố thông tin bất thường về quyết định của HĐQT trong việc giao dịch với bên liên quan và giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin về gia hạn khoản vay

Đang cập nhật dữ liệu !