Đắk Nông: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội bền vững năm 2019

Nhằm nâng cao sức cạnh tranh, phát huy những tiềm lực, thế mạnh của địa phương, UBND tỉnh Đắk Nông đã đặt ra nhiều mục tiêu về kinh tế-xã hội trong năm 2019.

Năm 2019, tỉnh Đắk Nông đặt ra nhiều mục tiêu mới để phấn đấu chuyển dịch cơ cấuccông-nông nghiệp theo hướng bền vững

Nhiều kế hoạch khả thi

Trong năm 2019, UBND tỉnh Đắk Nông đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Đắk Nông là tăng 8,03%. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 5,77%; Khu vực công nghiệp xây dựng tăng 12,15%, khu vực dịch vụ tăng 8,86%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 8,31%. Về cơ cấu kinh tế: tỷ trọng khu vực nông nghiệp chiếm 45,1%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 16,44%; khu vực dịch vụ chiếm 32,33%...

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai theo tiến độ các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 và các Nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành chuyên môn tại Đắk Nông phải quán triệt và thực hiện sáng tạo, linh hoạt các chính sách của Trung ương, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Bám sát các chính sách điều chỉnh của Trung ương, tình hình phát sinh thực tiễn trong thời gian qua, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu định hướng trong các Nghị quyết nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp.

Đồng thời, triển khai việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh đến năm 2030 theo Luật Quy hoạch ngay khi các Bộ, ngành Trung ương có hướng dẫn cụ thể. Cập nhật những định hướng mới của Trung ương, xu hướng mới của phát triển kinh tế, trong điều kiện hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế để định hướng mô hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh phù hợp với giai đoạn mới.

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý quy hoạch từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường và huy động nhiều nguồn vốn cho công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Về phát triển công nghiệp, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các cơ quan chuyên môn phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đến kết quả cuối cùng và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trong triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn của các dự án lớn, trọng điểm, có đóng góp lớn đối với tăng trưởng và có sự lan tỏa đối với sự phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các Sở, Ban, ngành phải hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Nhà máy luyện nhôm đi vào hoạt động và có sản phẩm vào cuối năm 2019. Xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghiệp mới, nhằm bù đắp sự thiếu hụt sản phẩm công nghiệp do chưa có sản phẩm nhôm theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là hỗ trợ các dự án thủy điện, điện mặt trời, hạ tầng thương mại để sớm có sản phẩm.

Thực hiện tốt quy hoạch và tổ chức sản xuất phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Cụ thể như quy hoạch phát triển sản phẩm cà phê, điều, cao su…Thực hiện tốt quy hoạch phát triển rừng, giúp các doanh nghiệp có đất để chủ động trồng, phát triển vùng nguyên liệu cũng như tăng cường hợp tác, liên kết với người dân trong việc phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo cho chế biến phục vụ trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt là đối với các dự án có quy mô lớn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất.

Việc huy động nguồn vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh như chế biến nông-lâm sản; khai thác và chế biến khoáng sản; ngành công nghiệp bô-xít; các sản phẩm sau nhôm… cũng được UBND tỉnh Đắk Nông quan tâm, lên kế hoạch kĩ càng.

Bên cạnh đó, năm 2019, UBND tỉnh Đắk Nông sẽ cho rà soát, xác định các cụm công nghiệp hoạt động thiếu hiệu quả, đề xuất chuyển đổi quy hoạch, tập trung vào các cụm công nghiệp có triển vọng để ưu tiền tìm giải pháp đầu tư.

Chú trọng nâng cao sức cạnh tranh

Về phát triển nông nghiệp và nông thôn, UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và nghị quyết phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại với các cơ sở chăn nuôi tập trung, hiện đại, bền vững, an toàn dịch bệnh trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến, vừa tăng quy mô đàn, vừa tăng chiều sâu về chất lượng. Thực hiện lai tạo giống, cải tạo giống vật nuôi, phát triển chuỗi giá trị từ khâu giống, thức ăn cho đến chế biến, tiêu thụ, tìm thị trường để nâng cao năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả chăn nuôi.

Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ khuyến nông, tăng cường công tác chuyển giao, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã được thử nghiệm phù hợp với từng địa phương; xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực có lợi thế so sánh và cạnh tranh theo thứ tự ưu tiên, làm cơ sở, lộ trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất.

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chuyển dần việc cung cấp một số dịch vụ công sang cho tư nhân, tăng tỷ lệ vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư vào nông nghiệp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, theo phương thức lồng ghép với nhiều chương trình, dự án trên cùng một địa bàn nhằm xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả, đa dạng hóa nguồn lực, thực sự là chương trình của dân, do dân và vì dân.

Về phát triển thương mại và du lịch, UBND tỉnh Đắk Nông đặt ra mục tiêu phải tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cung ứng hàng hóa, phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong và ngoài nước giúp doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ phải tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phân tích, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong và ngoài nước, các yếu tố ảnh hưởng tới giá cả hàng hóa để kịp thời tham mưu, điều tiết cung-cầu và bình ổn thị trường, nhất là những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống , không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại. Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu phục vụ quản lý thị trường nhằm tăng cường kỷ cương, trật tự thị trường, ngăn chặn gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng…

Triển khai các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch của địa phương; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch tại Đắk Nông.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia đề ra tại Nghị quyết số 19; Nghị quyết số 35 của Chính phủ và các văn bản đã cụ thể hóa của UBND tỉnh Đắk Nông với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, giảm tối đa chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hải Dương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !