Đà Nẵng: Chỉ đạo thu hồi, xử lý sai phạm vụ chung cư cán bộ, công chức

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo thu hồi hàng loạt căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước đang cho cán bộ, công chức, viên chức thuê theo chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của TP nhưng xảy ra sai phạm!

Như tin đã đưa, chiều 16/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng đã công bố Thông báo kết luận thanh tra số 178/TB-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ rõ hàng loạt sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tại Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đà Nẵng sẽ thu hồi hàng loạt căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước cho CBCCVC thuê nhưng xảy ra sai phạm (Ảnh: HC)

Đáng chú ý, có rất nhiều trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư cho người khác ở, bỏ trống căn hộ chung cư hoặc không ở thường xuyên; có hàng chục, hàng trăm trường hợp đang có nhà riêng, đang có 2 thửa đất trở lên trên địa bàn Đà Nẵng, thậm chí có người có 2 nhà ở đem tặng cho, chuyển nhượng... nhưng vẫn đang được bố trí thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của TP!

Trên cơ sở Kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc xem xét về điều kiện, tiêu chuẩn được bố trí chung cư và rà soát chặt chẽ về tình trạng nhà ở, đất ở (kể cả trường hợp được TP phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở) của đối tượng xin thuê chung cư trước khi tham mưu cho Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư TP theo đúng quy định pháp luật.

Rà soát các trường hợp trước đây được TP phê duyệt cho thuê nhà chung cư và hiện đang ở, nếu đến nay không còn phù hợp về điều kiện, tiêu chuẩn hoặc không còn thuộc đối tượng được thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước thì tham mưu cho UBND TP quyết định thu hồi căn hộ chung cư theo quy định, nhất là với 5 trường hợp do Sở LĐ-TB-XH tham mưu xét duyệt bố trí chưa đảm bảo về điều kiện để bố trí thuê nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Phối hợp với Văn phòng UBND TP, Sở TN-MT tiếp tục rà soát danh sách CBCCVC đang thuê nhà chung cư, đối chiếu với CBCCVC đã được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở do UBND TP phê duyệt trước đây để xem xét lại việc cho thuê chung cư. Trường hợp đã được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất thì Sở Xây dựng tham mưu UBND TP ra quyết định thu hồi căn hộ cho thuê.

Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP kiểm tra, rà soát và tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định thu hồi căn hộ chung cư của CBCCVC đang thuê hiện đang sở hữu nhà ở hoặc có từ 2 lô đất trở lên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tham mưu cho Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định thu hồi căn hộ chung cư của 03 trường hợp đang thuê nhà chung cư đã được UBND TP phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất làm nhà ở, và 01 trường hợp bố trí không đúng quy định, quyết định của UBND TP Đà Nẵng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng được yêu cầu chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) kiểm tra, rà soát lại tất cả các trường hợp ở không đúng đối tượng, không ở thường xuyên để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP quyết định thu hồi căn hộ chung cư của CBCCVC sử dụng sai quy định. Trước mắt, rà soát lại 17 trường hợp ở không đúng quy định được nêu trong kết luận thanh tra để tham mưu xử lý theo quy định.

Đồng thời tiếp tục rà soát lại tình trạng nhà ở và đất ở của CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước hiện nay đang có 01 lô đất ở hoặc có nhà ở, đất ở đã chuyển nhượng trên địa bàn TP để tham mưu cho Chủ tịch UBND TP xử lý theo quy định; tham mưu cho UBND TP bổ sung quy định cụ thể về thời hạn trả lại chung cư đối với người đang thuê chung cư nhưng sau đó có từ 01 thửa đất thuộc sở hữu của mình trên địa bàn TP (trong khi chờ xây dựng nhà ở hoặc chuyển quyền sử dụng đất.,.).

Chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) chấm dứt ngay việc thông 02 căn hộ với nhau của 06 trường hợp. Rà soát lại 16 trường hợp mà Công ty cho thuê căn hộ chung cư không qua xét duyệt, nếu thực sự khó khăn về nhà ở thì tham mưu cho UBND TP xét duyệt theo đúng quy định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Sở trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác quản lý nhà chung cư để Công ty Quản lý nhà chung cư xảy ra các vi phạm, thiếu sót như Kết luận thanh tra đã nêu. Đồng thời chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những sai sót, khuyết điểm này.

Trong khi đó, Sở TN-MT được yêu cầu, trong quá trình tham mưu phê duyệt cho CBCCVC mua đất ở theo chính sách hỗ trợ của nhà nước cần phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát CBCCVC đang được thuê nhà chung cư để tham mưu UBND TP chỉ đạo thu hồi căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước mà CBCCVC đang thuê của TP khi phê duyệt chuyển quyền sử dụng đất.

Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) được yêu cầu nghiêm túc thực hiện những nội dung tại Kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND TP (thông qua Thanh tra TP) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Kết luận thanh tra.

Các cơ quan, đơn vị có CBCCVC đang thuê chung cư thuộc sở hữu nhà nước được yêu cầu tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức cho người khác ở sai quy định tại căn hộ chung cư của mình đang thuê; kê khai không đúng thực tế hoặc không kê khai về tình trạng nhà ở và đất ở thuộc sở hữu của riêng mình (của cả vợ và chồng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TP tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ chưa nghiêm túc thực hiện việc rà soát tình trạng nhà, đất của 1.324 trường hợp CBCCVC đang thuê nhà chung cư thuộc sở hữu nhầ nước theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả việc thực hiện Kết luận thanh tra của Công ty Quản lý nhà chung cư (nay là Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

HẢI CHÂU

Kiều bào được “mua đất, mua nhà” sẽ làm bùng nổ thị trường bất động sản

Việc Luật Đất đai năm 2024 quy định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam nhằm khuyến khích, góp phần thúc đẩy đầu tư và thu hút kiều hối từ công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào trong nước.

Đoàn khách Hạ Long tố nhà hàng ở Hải Dương 'chặt chém' hoá đơn gần 6 triệu

Cho rằng bị "chặt chém" sau khi ăn uống tại một nhà hàng ở TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thành viên trong nhóm thực khách đã đăng bài lên mạng xã hội.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ, 9X quyết vực dậy, mỗi năm doanh thu 4-5 tỷ

Từng thất bại khi khởi nghiệp với nông nghiệp, dẫn đến việc phải gánh khoản nợ lên tới 3 tỷ đồng khi vừa tròn 20 tuổi, Nguyễn Văn Đạt vẫn quyết tâm làm lại từ đầu với tâm niệm “ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy.”

Mua vàng ngày Thần Tài không quan tâm giá cả, có khách phóng tay mua trăm nhẫn

Hàng nghìn người chen nhân đi mua vàng ngày mùng 10 tháng Giêng cầu Thần Tài "gõ cửa". Trong đó, có người mua tới 10 lượng vàng miếng, vàng nhẫn các loại mà không quan tâm giá vàng cao hay thấp.

Giá vàng hôm nay 17/2/2024 tăng nhanh, vàng SJC chao đảo trước ngày vía Thần Tài

Giá vàng hôm nay 17/2/2024 trên thị trường thế giới tăng cao trở lại do chịu áp lực sau báo cáo lạm phát của Mỹ. Giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng nhanh, lên 78,6 triệu đồng/lượng trước ngày vía Thần Tài.

Giá vàng hôm nay 15/2/2024 giảm cả triệu đồng/lượng sau cú lao dốc vàng thế giới

Giá vàng hôm nay 15/2/2024 trên thế giới dừng ở ngưỡng 1.990 USD/ounce sau khi lao dốc phiên liền trước. Giá vàng miếng của DOJI giảm 200.000 đồng (mua vào) và 800.000 đồng (bán ra) trong khi vàng SJC vẫn chưa điều chỉnh.

Mặt hàng Việt đứng Top 5 thế giới, chỉ 1 tháng thu về gần 1,5 tỷ USD

Được khách hàng từ châu Á tới Mỹ đều thích mê, một mặt hàng Việt Nam đứng Top 5 thế giới chỉ một tháng xuất khẩu đã thu về gần 1,5 tỷ USD.

400 nghìn đồng mỗi quả, bưởi ruby Thái Lan vẫn ‘cháy hàng’

Tràn về chợ Tết, bưởi ruby Thái Lan có vỏ bên ngoài khá giống với bưởi da xanh Việt Nam. Song, giá của loại bưởi này lên tới 400.000 đồng/quả trọng lượng 2kg vẫn “cháy hàng”.

Những cách thưởng Tết độc lạ gây chú ý

Thưởng Tết là một trong những chủ đề “nóng” dịp cuối năm. Năm nay, bên cạnh việc thưởng Tết bằng tiền, nhiều công ty còn chọn những món quà độc đáo để thưởng cho nhân viên. Cách thưởng Tết độc lạ này đã thu hút sự chú ý của dư luận.