Cục Sở hữu trí tuệ

Cập nhập tin tức Cục Sở hữu trí tuệ

Thanh long Bình Thuận được cấp 'giấy thông hành' vào Nhật Bản

Ngày 7/10/2021, Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) đã chính thức cấp Bằng chỉ dẫn địa lý đối với thanh long Bình Thuận của Việt Nam. Đây là sản phẩm nông sản thứ hai của Việt Nam được cấp Bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Đang cập nhật dữ liệu !