cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc

Cập nhập tin tức cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc

THILOGI mở tuyến vận chuyển quốc tế qua cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc

Ngay sau lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, đội xe THILOGI đã vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đánh dấu tuyến vận tải xuyên biên giới qua cặp cửa khẩu quốc tế mới này.

Đang cập nhật dữ liệu !