cửa hàng vàng

Cập nhập tin tức cửa hàng vàng

Vào cửa hàng vàng lấy trộm dây chuyền để có tiền mua vé xe về quê

Đối tượng vào cửa hàng vàng trộm dây chuyền với lý do muốn có tiền mua vé xe về quê với gia đình. 

Đang cập nhật dữ liệu !